להשתדל לשים שם מלא
לוודא שכותבים את המספר כמו שצריך ולא חסרה סיפרה.
נא לפרט כדי להקל על מי שמטפל בזה.
נא לציין בטופס באיזה שעה התחייבתם שיחזרו אליו
חובה לציין מי פתח את הטופס.