למה להמתין אם אפשר להזמין

פתיחת טופס תיקון מכשיר

תאריך פברואר 17, 2020

מחירון המעבדה מסכים
מחירון מעבדה סוללות

שם הלקוח
מס טלפון
מס טלפון זמין
זמן הגעה
תיאור התקלה
קוד סודי (במידה ואין רשום אין)
דגם מכשיר
Your new question!

הערה חשובה: "אני מאשר בזאת כי אני מבין שמסירת מכשיר הטלפון לתיקון במעבדה עלול לגרום לפקיעת האחריות שמעניק היצרן בגין המכשיר ואי עמידותו למים. אני מצהיר בזאת כי אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או זכות תביעה מכל מין וסוג שהם כנגד החברה בגין פקיעת אחריות היצרן בקשר עם המכשיר". למחזיקי אייפון יש לוודא שיודעים את הסיסמא של אפל ID במידה והמעבדה תצטרך את זה. אם הלקוח לא יודע את הסיסמא יש סיכוי שמכשירו ינעל. יש למסור את המכשיר ללא אביזרים נלווים (ללא SIM, כיסויים וכדומה).על הלקוח לגבות את נתוני המכשיר לפני מסירתו למעבדה. אייפרו לא תישא באחריות על אובדן הנתונים במכשיר. אין אחריות על נזקי מים. במידה והלקוח לא יאסוף את מכשירו אחרי 3 חודשים, מכשירו יועבר לפירוק.